آموزش ساخت سبد میوه در خانه

 

a0364243101013102a1 آموزش ساخت سبد میوه

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

این سبد از میوه های فصل تابستان درست میشه در شکلهای زیر مواد لازم و مراحل کار را ببینید امیدواریم بتوانید سبد میوه را درست کنید و از این کار لذت ببرید.


میوه هایی که لازمه:

 

a1164243101013102a آموزش ساخت سبد میوه

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

لوازم مورد نیاز :

 

a2264243101013102a آموزش ساخت سبد میوه

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

مراحل کار:

 

 

 

a3264243101013102a آموزش ساخت سبد میوه

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

a4264243101013102a آموزش ساخت سبد میوه

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

a5364243101013102a آموزش ساخت سبد میوه

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

a6564243101013102a آموزش ساخت سبد میوه

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

a7474243101013102a آموزش ساخت سبد میوه

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

a8274243101013102a آموزش ساخت سبد میوه

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

a9574243101013102a آموزش ساخت سبد میوه

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

a01574243101013102a آموزش ساخت سبد میوه

 

آموزش ساخت سبد میوه