۳می تواند ارتفاعی حداکثر استفاده شده است که به طور گسترده برای تولید ۳D از مدل خنک یا انیمیشن. ۳حداکثر می تواند ارتفاعی است که عمدتا مورد استفاده هنرمندان تجسم بصرى، متخصصان و علاقمندان علوم را طراحی بازی کرد. خلاقیت با بافت و مواد مناسب استفاده شود تا اثر واقع بینانه ای دست یابم. پس از گرفتن یک اثر، تاثیر نور واقع بینانه باید در حالت طبیعی قرار داد تا شاهد اثرات مناسب بوده است. چراغ های چندگانه نیز مورد استفاده برای افزایش تحریک و اشیایی که مدل را احاطه کرد. بدین ترتیب، با برخوردهای مناسب، می تواند مدل های سه بعدی می تواند ارتفاعی حداکثر بزرگ است. امروزه، بسیاری از می تواند ارتفاعی حداکثر ۳tutorials در دسترس هستند برای ایجاد مدل های ۳D و اثرات این اجازه را به تجسم هنرمندان و طراحان برای تولید سریعتر برخیزد. در این پست من با شما به اشتراک گذاشته می شود نمای کلی می تواند ارتفاعی حداکثر ۳شغل مشابه ولی پرسودتری الهامبخش آن سوی تو. تفریح!

۱٫ کار ساختن خشم بر بابل

این پوشش می خواهد شغل مشابه ولی پرسودتری در نقاط عمده تولید این تصویر، شروع به برنامه ریزى و هیجانها را می پوشاند، texturing، اسرائیلیها، compositing و روشنایی است. the-Making-of-Rage-over-Bab

۳می تواند ارتفاعی حداکثر استفاده شده است که به طور گسترده برای تولید ۳D از مدل خنک یا انیمیشن. ۳حداکثر می تواند ارتفاعی است که عمدتا مورد استفاده هنرمندان تجسم بصرى، متخصصان و علاقمندان علوم را طراحی بازی کرد. خلاقیت با بافت و مواد مناسب استفاده شود تا اثر واقع بینانه ای دست یابم. پس از گرفتن یک اثر، تاثیر نور واقع بینانه باید در حالت طبیعی قرار داد تا شاهد اثرات مناسب بوده است. چراغ های چندگانه نیز مورد استفاده برای افزایش تحریک و اشیایی که مدل را احاطه کرد. بدین ترتیب، با برخوردهای مناسب، می تواند مدل های سه بعدی می تواند ارتفاعی حداکثر بزرگ است.

امروزه، بسیاری از می تواند ارتفاعی حداکثر ۳tutorials در دسترس هستند برای ایجاد مدل های ۳D و اثرات این اجازه را به تجسم هنرمندان و طراحان برای تولید سریعتر برخیزد. در این پست من با شما به اشتراک گذاشته می شود نمای کلی می تواند ارتفاعی حداکثر ۳شغل مشابه ولی پرسودتری الهامبخش آن سوی تو. تفریح!

۱٫ کار ساختن خشم بر بابل

این پوشش می خواهد شغل مشابه ولی پرسودتری در نقاط عمده تولید این تصویر، شروع به برنامه ریزى و هیجانها را می پوشاند، texturing، اسرائیلیها، compositing و روشنایی است.

the-Making-of-Rage-over-Bab

۲٫ شغل مشابه ولی پرسودتری اولویت های دی ان آ

نمای کلی این نرم افزار خاص است که بعنوان من ۳DsMAX استفاده کرده اند و برای ساختن تصویر شکار کرکدن غارهای و عکاسخانه برای Adobe Postproduction محدودیت وجود ندارد، اما برای سایر کاربران این نرم افزار به دلیل تولید بیشتر سالارانه است.

DNA-priority-tutorial

۳٫ ایجاد یک درخت پوشیده از تنهء درخت آیوى ۳مثل امراض مقاربتی با حداکثر

در این شغل مشابه ولی پرسودتری سریع و آسان، استفاده خواهیم کرد، می تواند ارتفاعی حداکثر ۳VRay آزاد است، و به اصطلاح GW آیوی plugin:ایجاد آیوی بسیار مفصل پوشیده از درخت صحنه خوهد بود. برای کسانی که در آنجا از آغازگران…ارعاب ندارم! وقتی که شما به پایان خواهد گفت: “نمی توانم باور کنم که چه آسان است!”.

Create-an-Ivy-Covered-Tree-

۴٫ ایجاد یک پنجره مثل آرم در ۳می تواند ارتفاعی حداکثر

این شغل مشابه ولی پرسودتری بیاموزد که چگونه برای ایجاد یک پنجره شبیه به عنوان آرم در تصویر زیر نشان داده شده است.

Windows-Like-Logo

۵٫ کار ساختن Wonded Ork

به عنوان این مقاله، در ساختن نیستم gona پوشش هر مرحله از روند آفرینش این تصویر شد. من تصور میکنم شما دارید مقداری دانش بنیادی در ۳D به طور کلی و اساسی را به سطح میانی را برای همه کاربران می تواند ارتفاعی حداکثر ۳٫

The-Making-of-Wonded-Ork-by

۶٫ چگونه یک مدل اچ. android، خال کوبی، تلفن همراه می تواند ارتفاعی حداکثر ۳

در این شغل مشابه ولی پرسودتری من شما را نشان می دهد که چگونه برای ایجاد یک تلفن همراه Android، خال کوبی، در مدل اچ. ۳و حداکثر می تواند ارتفاعی VRay. ما هر دو قسمت را پوشش دهند، هیجانها و اسرائیلیها. اگر شما دنبال این شغل مشابه ولی پرسودتری خوب شما باید برای دستیابی به مانند یک تصویر بالاتر است. آیا شغل مشابه ولی پرسودتری در پایین لینک دانلود پیدا خواهد کرد تا به یک نمونه از این شغل مشابه ولی پرسودتری در دستچین کردن حداکثر ۳یا دادید خب معلومه، خب معلومه، فرمت obj.

HTC-Tattoo-android-phone

۷٫ پسر تاراج شد

شغل مشابه ولی پرسودتری در این فصول بیشتر خواهد ۲ درباره Texturing Unwrap Uvw Modifier استفاده و همان طنابها مى یابد دیگر فصل راجع به این شخصیت است. به دنبال این شغل مشابه ولی پرسودتری شما باید کمی آشنا با رابط ۳می تواند ارتفاعی حداکثر است.

Making-of-Sackboy

۸٫ شطرنج شغل مشابه ولی پرسودتری هیجانها را تنظیم کنید

این شغل مشابه ولی پرسودتری در من به شما نشان خواهیم داد چگونه یک مدل شطرنج تنظیم شده است.فصل اول و فصل دوم خواهد بود آندری ساخته است. مثل همه ما tutorials این خیلی دقیق و مطمئن هستم که هیچ کس آن را درک کند.

chess-set-modelling

۹٫ هیجانها شغل مشابه ولی پرسودتری باد لاستیک

در این شغل مشابه ولی پرسودتری من شما را نشان می دهد که چگونه برای ایجاد صور است. شغل مشابه ولی پرسودتری بسیار ساده آن است که به دنبال آن را می توان در هر ۳beginner یا دادید max.پس زیر را دارید.

tire-modelling-tutorial

۱۰٫ ۳D در کوه می تواند ارتفاعی حداکثر ۳

در این ۳می تواند ارتفاعی حداکثر شغل مشابه ولی پرسودتری میکنیم برای ایجاد ۳D کوه ساده است. کوه هندسه ایجاد خواهد شد که از سطح تراز ساده با برکناری modifier و بافت دار را با ترکیبی از نقشه های اجرایی شد.

3d-mountain

۱۱٫ ۳D برف

در این ۳می تواند ارتفاعی حداکثر شغل مشابه ولی پرسودتری میکنیم برای ایجاد یک صحنه سه بعدی برف. کانون توجه خواهد بود، و تپه های برفی برف روی شاخه درخت و سوزانی ایستادهاند مواج برف در هوا است.

3d-snow

۱۲٫ ساخت این کافه

cafe

۱۳٫ سرعت ساخت این دیوی

Speed-Demon

۱۴٫ آیینه های جانبی تجددخواهانه طراحی پوستر ۳D با صحافی

در این شغل مشابه ولی پرسودتری، شما خوب خواهید آموخت که چگونه برای ایجاد، آیینه های جانبی آزادیی های تجددخواهانه در عکاسخانه پوستر. همچنین شما خواهید آموختن برخی از چرخشت رنگ آمیزی تکنیک، آیینه های جانبی و برخی اثرات عکس ۳D اثرات خنک typographic.

Retro-Modernist-Poster-Desi

۱۵٫ تنظیم جدول چینی

در این شغل مشابه ولی پرسودتری من شما را نشان می دهد که چگونه برای ایجاد یک جدول تنظیم شده با چین می تواند ارتفاعی حداکثر ۳و Vray. من به این مدل، و قاشقهای میله ای دارنده، کاسه، بشقاب، پشت میز فلات قالى است.

chinese-table-set

۱۶٫ کلا اسم شغل مشابه ولی پرسودتری هیجانها و texturing

این شغل مشابه ولی پرسودتری در ما یک مدل ۳D، سپس ما کلا اسم بافت آن در مورد انواع دیگر ویزا مانند ویزاى مهاجرت عکاسخانه۳ است. اجازه بدهید شروع کند چون دوست ندارم به معضل.

Skateboard-modeling-and-tex

۱۷٫ همیشه با هم در ساختن

این پروژه در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰ است. یک پروژه شخصی خود من و شما را به اشتراک بگذارید شما باید مراحل انجام یک پروژه مشابه است. در این شغل مشابه ولی پرسودتری هم بهتون نحوه استفاده از hdri شما می نویسید، شما نور و تنظیمات شما چه کار باید بکنیم.

making-of-together-cup

۱۸٫ مدل کلاه خود آهنی مرد

making--of-iron-man-helmet

۱۹٫ ساخت این تالار

Making-of-the-Auditorium

۲۰٫ Mp3 PLAYER

و بالاخره، این قسمت آخر برای MP3 شغل مشابه ولی پرسودتری بازیکن ما است. بخش ۴٫ در ابتدا ۳D شغل مشابه ولی پرسودتری آفریده ایم هیجانها، MP3 Player، در دومین ۳D شغل مشابه ولی پرسودتری هیجانها نمایش متفاوتی را بوجود آورده ایم، در سومین ۳D شغل مشابه ولی پرسودتری هیجانها ترتیبی داد تا صحنه را داشته ایم.

Mp3-Player

۲۱٫ سنگ ژاپن

این شغل مشابه ولی پرسودتری در ما ایجاد می کند آرام به سبک ژاپنی ۳d در تصویر می تواند ارتفاعی حداکثر ۳٫ ما میخواهیم شما را به یک مدل شفاف سنگ و سنگریزه تیره ایجاد زینتی از آنها متعادل است. این شغل مشابه ولی پرسودتری در کجا ساده است تاکید بر روشنایی و مواد است.

japanese-stones

۲۲٫ این ماده بسیار اشتعال پذیر واقع بینانه بشکه

این شغل مشابه ولی پرسودتری در شغل مشابه ولی پرسودتری هیجانها است چگونه یک مدل بسیار اشتعال پذیر بشکه واقع بینانه است. مانند یکی از شما ممکن است در ابتدا فرد تیرانداز بازیهای رایانه است.

Realistic-Flammable-Barrel

۲۳٫ در دنیای جدید ایجاد کرد.

این است که شغل مشابه ولی پرسودتری هنرمندانی که قصد رفتن به محل هستند که در پیش زمینه یک سیاره جدید شان اثر هنری است.

creating-a-new-world

۲۴٫ Eames زیبا صندلى

شغل مشابه ولی پرسودتری در این مدل ما به یک قرن بیستم طرح افسانه، Eames صندلى است. به همین دلیل انتخاب کردم این هدف خاص آن به اشکال مختلف هستند. هم دارد، مواد آلی بالش نرم و سخت، یک ساختار تعریف شده است که گنجایش آن همه باهم، به ساختن آن راهی عالی برای نحوه مدل هم ساختارهای نرم و سخت است.

Stylish-Eames-Lounge-Chair

۲۵٫ مدل جدید، یک پلکان روندی نزولی

این شغل مشابه ولی پرسودتری در بن تیت نشان خواهند داد که به هنگام نزدیک شدن به سبک مدرن، هیجانها، یک پلکان در روندی نزولی ۳D استودیو ماکس است. تمرکز اصلی خواهد بود، اگرچه هیجانها spline بن دوباره تکرار خواهد شد بعضی از ادم تکنیک برجسته نمایی بیش از حد عادی است.

modern-spiral-stair-case

۲۶٫ یک مدل ئق یعنی ساختار چشمه بالا

در این هیجانها شغل مشابه ولی پرسودتری در سطح میانی، شما به عنوان دنبال بن تیت او نمایانگر نحوه ایجاد یک ساختار دقیق یعنی آب و چشمه در ۳می تواند ارتفاعی حداکثر است.

Model-a-High-Rez-Domed-Foun

۲۷٫ ایجاد یک نگاه واقع بینانه زمینه ساز نابسامانی ۵۸۰۰

Create-a-Realistic-Looking-

۲۸٫ مدل یک ادم Airframe بادبانهای هزاران کشتی کشیده موشک بالا

شما بیاموزد که استفاده از بسیاری از این ادم می تواند ارتفاعی حداکثر ۳و ابزار spline هیجانها، در حالی که این الگو را به عنوان سبک وزن و جسمشان را به عنوان تنها امکان پذیر است، و با استفاده از subdivision در مناطقى که به آن نیاز دارند.

Model-a-High-Poly-Airframe-

۲۹٫ فوتبال آسیا

این رسمی بود توپ را برای جام جهانی ۱۹۸۲ است. بعد از چند روز در من ایجاد ۳d tutorials برجسته نمایی دیگر از آن را به شما نشان خواهد داد که چگونه مدل انواع دیگر ورزش مجلس رقص برپا می کند. گفته مى شود که این اجازه را به راه اندازی ۳D شغل مشابه ولی پرسودتری صولت است.

Football-or-Soccer-Ball

۳۰٫ مدل مبل چطور به دستشویی میروید

در این شغل مشابه ولی پرسودتری خواهید آموخت که چگونه مدل مبل به دستشویی بروید. می خواهید آموخت که چگونه برای ایجاد یک اتاق را با تذهیب اساسی است. آیا شغل مشابه ولی پرسودتری در پایین لینک دانلود پیدا خواهد کرد تا به یک نمونه از این شغل مشابه ولی پرسودتری در دستچین کردن حداکثر ۳یا دادید خب معلومه، خب معلومه، فرمت obj. اجازه بدهید به حرکت در آورد.

Bathroom-furniture-with-3ds

۳۱٫ با استفاده از هیجانها جهنم شمشیر می توانند حداکثر ۳

در این “شغل مشابه ولی پرسودتری آندرزی مورشتین Marszalek” قدم به قدم به شما نشان می دهد که پروسه هیجانها جهنم شمشیر جانورى با الهام از هرج و مرج را با استفاده از حداکثر ۳ Darksiders مثل امراض مقاربتی و ZBrush.

Modeling-A-Hell-Sword

۳۲٫ چگونه به اطاق نشیمن مبل مدل

امروز ما خواهد آموخت که چگونه به مدل مبل اتاق زندگى مى کرد. می خواهید آموخت که چگونه برای ایجاد یک اتاق را با تذهیب اساسی است. آیا شغل مشابه ولی پرسودتری در پایین لینک دانلود پیدا خواهد کرد تا به یک نمونه از این شغل مشابه ولی پرسودتری در دستچین کردن حداکثر ۳یا دادید خب معلومه، خب معلومه، فرمت obj.

How-to-model-Living-Room-Fu

۳۳٫ مینی وانت نیمه نهایی

کامیون مینی سری (شغل مشابه ولی پرسودتری نیمه بالا!) در پنج روز آخر را کامل خواهیم کرد و با وانت به لبه ها و مشروح هیجانها لاستیک است. ما یک زمانی کامل و صور آن را کپی میکنیم و چند تا تعمیراتی برای ایجاد یک ثانیه کمتر از مفصل زهوار برای نصب لاستیک کامیون را به دوئل دعوت کند.

mini-semi-truck

۳۴٫ در ساختن لبخندی صحبت می کند

من می خواستم برای ایجاد یک صحنه داخلی معروف جهان مرکز لبخندی صحبت می کند. معماری آن را مستقیما به مرکز، چنان مجذوب من شروع کردم با برجسته نمایی ساده از اتاق بیرون رفت. باید از آن اتاق بلند و با تعداد زیادی از فضا است. من هم می خواستم به طور مستقیم نور خورشید ندارند، بنابراین من تا پایان بخشیدن به استفاده از VRay برای آذرخش آسمان و چراغ های ١٩٨٠ می گوید : ” بعضی از نقاط و VRay برای چراغ های بسیار ریز برای سیم چراغ

making-of-getty

۳۵٫ درخت در ساختن اتاق

در این ساختن که من سعی میکنم به شما نشان از روند ساختن درخت تصویر “اتاق” است. اول از همه من شروع کردم که نگاهی به برخی اشارات او در اطاق ها و درختان ژاپنی به دلیل سبک بود که من خواستم بازتولید کنند. در این مرحله نیز برای من نگاه نور و بافت این استناد کرد.

making-of-tree-room

۳۶٫ کلیسا از نور

این شغل مشابه ولی پرسودتری در پیاده رویهای Pratik Gulati، چگونه ما را از طریق ایجاد حیرت انگیز، تصویر او را در کلیسای ‘نور’ استفاده از حداکثر ۳یا دادید. وی به پوشش تمام آفرینش مادی، هیجانها، روشنایی، رؤیایی بگذرد و پس از آن فنون تولید استفاده می شود.

The-Church-Of-Light

۳۷٫ از ساختن مایعی

N این شغل مشابه ولی پرسودتری در سطح میانی، ما دنبال Cg Cristian هنرمند پاپ، روند ایجاد مایعی با استفاده از نقاشی انتزاعی صحنه می تواند ارتفاعی حداکثر ۳سال ۲۰۱۰ و Pwrapper، شمع های بزرگ ۳D از بیگانگان است. پس از اتمام کار، ۳D، ۲D Cristian را جابجا می کند را به انجام برخی از رنگ نهایی در عکاسخانه آروم.

making-the-leaking

۳۸٫ ایجاد نورماندی sr1 در ۳می تواند ارتفاعی حداکثر

این نشان می دهد من هو شغل مشابه ولی پرسودتری وات مدل نورماندی به کشتی را از فضای جمعی واقع است.

Creating-Normandy-SR1-in-3D

۳۹٫ نصیر در ساختن مسجد Molk جام

در اینجا می خواهم به من توضیح دهد که چگونه ساخته شده، فضای داخلی این مسجد ایرانی بسیار زیبا بود. لطفا به خاطر داشته باشید که این بهترین و سریعترین راه است، آن هم فقط در راه است!

Making-of-Nasir-al-Molk-Mos

۴۰٫ سریع و موثر بازی برنخواهد ارایه هنر

این هیجانها و یا شغل مشابه ولی پرسودتری texturing. به منظور تکمیل آن باید از قبل پس از پایان قطعه، یک بازی کامل را با هنر و صنعت بافت نقشه های استاندارد فعلی است.

Quick-and-Effective-Game-Ar

۴۱٫ ساختن اطاق نشیمن کلاسیک

تصویر یک چالش از طریق شخصی که من مى خواستم به آموختن همه چیز مربوط به قسمتهای داخلی است. من ۳می تواند ارتفاعی حداکثر استفاده را برای توسعه تصویر اصلی و VRay به عنوان دستگاه خارج کنید. من همچنین عکاسخانه Adobe برای استفاده های متنوعی را ایجاد و افزودن آخر آخرش میخورد

classic-living-room

۴۲٫ اتاق سفید و چوب تختخواب

این ساختن است که عمدتا از رفتن من به تمرکز و اسرائیلیها، روشنایی های متنوعی است.

Bedroom-White-&-Wood

۴۳٫ (۴۹۹) نور و صحنه های داخلی سازید

کشف اسرار روشنایی و درستی پشت صحنه های داخلی ۳اسرائیلیها با حداکثر می تواند ارتفاعی و Vray در این آسان گام به گام را دنبال کنید، به سایت زیر مراجعه کنید. صحنه، تنظیم روشنایی، هیجانها و texturing و اسرائیلیها را برای خروجی واقع بینانه مورد بحث خواهد بود، همه جا کلمه چیزی در اینجا برای همه!

Realistically-Light-and-Ren

۴۴٫ شب اسرائیلیها داخلی

این دنبال کردن شب اسرائیلیها شغل مشابه ولی پرسودتری بیرونی است که من مدتی پیش نوشته است، پس اگر نتوانستید برخورده است که قبلاً یکی از من به شما نصیحت، خواندن آن را قبل از این یکی است.

Night-Interior-Rendering

۴۵٫ فهم اسرائیلیها و روشنایی اتاق زندگى

Understanding-Rendering-and

امید است این نمای کلی می تواند ارتفاعی حداکثر ۳شغل مشابه ولی پرسودتری الهامبخش شما ساخته شده و شما ترسید!